ემოციური ინტელექტი ყოველდღიურ ცხოვრებაში

კურსის სრული ღირებულება - 690 ₾

განვადებით თვეში 29 ₾-დან

რეგისტრაცია

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ემოციები ცხოვრების ტემპს, მოტივაციასა და გადაწყვეტილებების მიღების სტრატეგიებს გვკარნახობს. შესაბამისად, ემოციური ინტელექტის განვითარება თანამედროვე ადამიანის წარმატების საწინდარია. კვლევები ცხადყოფს, რომ ემოციური ინტელექტი ადამიანის კეთილდღეობასა და პროდუქტიულობის ხარისხზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს.

ტრენინგ კურსის მიზანი

გააცნოს მონაწილეებს ემოციური ინტელექტის კონცეფცია და შეუქმნას პლატფორმა ემოციური ინტელექტის განვითარებისთვის. თითოეულ მონაწილეს ტრენინგის დასრულებისას ექნება ემოციური ინტელექტის განვითარების ინდივიდუალური გეგმა.

რას ვისწავლი?

რა მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდე?

ტრენინგ კურსის გავლა შეუძლია ემოციური ინტელექტით დაინტერესებულ ნებისმიერ ადამიანს

ლექტორის შესახებ

ეკატერინე ბაბუნაშვილი არის სერტიფიცირებული ქოუჩი საერთაშორისო გამოცდილებით (Erickson International, ICBT, ICP Centre, Coaches Rising), ქოუჩინგის საერთაშორისო ფედერაციის (ICF) საქართველოს წარმომადგენლობის პრეზიდენტი (coachfederation.org), ადამიანების ტიპოლოგიის DISC-ის ლიცენზირებული პრაქტიკოსი/პროფაილერი და ემოციური ინტელექტის განვითარების სპეციალისტი, სპიკერი

გადმოწერე სილაბუსი