ექსპრეს კურსი სამშენებლო სამართალში

კურსის სრული ღირებულება - 770 ₾ 590 ₾

განვადებით თვეში -დან

რეგისტრაცია

ტრენინგ კურსის მიზანია, მსმენელებს გააცნოს სამშენებლო სამართლის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, სამშენებლო ურთიერთობების პროცესში წარმოშობილი საკითხების სამართლებრივი დარეგულირების მექანიზმები და დაეხმაროს უძრავი ქონების და სამშენებლო სფეროში დასაქმებულ, ან ამ სფეროში დასაქმებით დაინტერესებულ პირებს  სამშენებლო პროცესის თანმიმდევრულად დაგეგმვასა და მართვაში, სამშენებლო პროცესების სამართლებრივად სწორად წარმართვასა და მოსალოდნელი რისკების განსაზღვრაში.

რას ვისწავლი?

რა მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდე?

ვის შეუძლია კურსის გავლა?

ლექტორის შესახებ

გადმოწერე სილაბუსი