ციფრული პროდუქტების ტესტირება

კურსის სრული ღირებულება - 790 ₾

განვადებით თვეში -დან

რეგისტრაცია

გაითვალისწინეთ, რეგისტრაცია მიმდინარეობს სექტემბრის ჯგუფში

კურსის მიზანია სტუდენტმა შეისწავლოს ციფრული პროდუქტების ტესტირების როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ნაწილი და სწორად განახორციელოს ტესტირების პროცესი თანამედროვე მიდგომების გამოყენებით.

რას ვისწავლი?

რა მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდე?

ლექტორის შესახებ

გადმოწერე სილაბუსი