ციფრული პროექტების მართვა SCRUM-ის გამოყენებით ⏳

კურსის სრული ღირებულება - 1110 ₾ 790 ₾

განვადებით თვეში 38 ₾-დან

რეგისტრაცია

კურსის მიზანია დამწყებ ან მოქმედ პროექტების მენეჯერებს, ან პროექტების მართვით დაინტერესებულ სტუდენტებს გააცნოს SCRUM მიდგომის ძირითადი პრინციპები და მისი რეალური გამოყენების შესაძლებლობები.

რას ვისწავლი?

რა მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდე?

უნდა ვფლობდე ინგლისურ ენას იმ დონეზე, რომ შემეძლოს ინგლისურიენოვანი მასალების წაკითხვა და გარჩევა

ლექტორის შესახებ

გადმოწერე სილაბუსი