ეფექტური არავერბალური კომუნიკაცია პრაქტიკაში

კურსის სრული ღირებულება - 860 ₾ 690 ₾

განვადებით თვეში 30 ₾-დან

რეგისტრაცია

კომუნიკაციის უნარების გაუმჯობესება როგორც ინდივიდუალურ ურთიერთობაში, ასევე საჯაროდ გამოსვლისას. 

რას ვისწავლი?

რა მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდე?

კურსი არ მოითხოვს რაიმე სახის გამოცდილებას ან/და ცოდნას როგორც წინაპირობას, საკმარისია ინტერესი და მხოლოდ ინტერესი

ლექტორის შესახებ

მარიამ ბახტაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის ფსიქოლოგია. იგი 5 წელია ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა გადამზადების პროცესში და მიყავს ისეთი კურსები როგორიცაა საგამოძიებო ინტერვიუირება, კომუნიკაციის ფსიქოლოგია. მარიამი ასისტენტ-პროფესორია თბილისის ღია უნივერსიტეტში. 

კურსის დრო

შაბათი, კვირა 17:00-21:00


გადმოწერე სილაბუსი