ციფრული პროექტების მართვის საფუძვლები

კურსის სრული ღირებულება - 1290 ₾ 990 ₾

განვადებით თვეში -დან

რეგისტრაცია

კურსის მიზანია დამწყებ პროექტის მენეჯერებს, ბიზნესის წარმომადგენელბს ან უბრალოდ პროექტების მართვით დაინტერესებულ პირებს გააცნოს ციფრული პროდუქტების შექმნისა და მართვის ძირითადი პრინციპები.

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები:

რას ვისწავლი?

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ შევძლებ

რა მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდე? 

სტუდენტი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას იმ დონეზე, რომ შეძლოს ინგლისურენოვანი მასალების წაკითხვა და გარჩევა

ლექტორის შესახებ 

გადმოწერე სილაბუსი