ფინანსური მენეჯმენტის პრაქტიკული კურსი მცირე და საშუალო ბიზნესის მმართველთათვის ⏳

კურსის სრული ღირებულება - 840 ₾ 690 ₾

განვადებით თვეში 38 ₾-დან

რეგისტრაცია

კურსი განკუთვნილია არაფინანსური განათლების მქონე საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებისათვის, საბანკო სფეროში დასაქმებულთათვის ან ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც სურს განავითაროს ბიზნესის ფინანსების ეფექტიანად მართვის, კონტროლის ან/და ანალიზის უნარი.

კურსის მსმენელებს ეცოდინებათ: 

კურსის მსმენელებს შეეძლებათ: 

ლექტორის შესახებ:

გადმოწერე სილაბუსი