ნეირომარკეტინგი და მომხმარებლის ფსიქოლოგია

კურსის სრული ღირებულება - 777 ₾ 609 ₾

განვადებით თვეში -დან

რეგისტრაცია

სასწავლო კურსის გავლის შემდგომ, მსმენელებს წარმოდგენა შეექმნებათ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა: ნეირომარკეტინგის და მომხმარებელთა ქცევის საფუძვლები, პროდუქტის აღქმა მომხმარებლის მხრიდან, მოტივაციები და გავლენები გადაწყვეტილების მიღებისას, ეფექტური რეკლამირების პრინციპები, კულტურული გავლენები მომხმარებელთა ქცევაზე.

ასევე, არსებული კურსი მსმენელებს დაეხმარებათ მომხმარებლის ქცევის დაგეგმვის უნარ-ჩვევების განვითარებაში.

სასწავლო კურსის შედეგები: 

კურსის მსმენელებს ეცოდინებათ: 

კურსის მსმენელებს შეეძლებათ: 

ლექტორების შესახებ: 

მალხაზ მაყაშვილი 

ლაშა მიქიაშვილი 
გადმოწერე სილაბუსი