პერსონალური ბრენდინგი

კურსის სრული ღირებულება - 890 ₾ 660 ₾

განვადებით თვეში -დან

რეგისტრაცია

კურსი მიზნად ისახავს მსმენელებს შეასწავლოს მათი პირადი ბრენდის სტრატეგიის შექმნა, განვითარება და მართვა. კურსში პერსონალური ბრენდი წარმოჩენილია, როგორც წარმატების და მდგრადი შედეგების მიღწევის აუცილებელი ინსტრუმენტი, რომელიც თანამედროვე სამყაროში კონკურენტუნარიანობის განსაკუთრებულ წინაპირობას წარმოადგენს. ყოველი ადამიანი განუმეორებელია და ეს გარემოება სახელის, წარმატების და შემოსავლის მომტანია. 

კურსის მსმენელებს ეცოდინებათ: 

კურსის მსმენელებს შეეძლებათ: 

სასწავლო კურსის მოთხოვნები: 

კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი სფეროს პროფესიონალისთვის, ვისაც უნდა საკუთარი თავის სწორად პოზიციონირება და წინსვლა. ასევე მათთვის, ვისაც ესმის საკუთარი თავის უნიკალურობის და სურს თავისი უნარები სხვების საკეთილდღეოდ გამოიყენოს. კურსი საინტერესო იქნება სტუდენტებისთვის, რადგან შეუქმნის წარმოდგენას მათი სუსტი და ძლიერი მხარეების განვითარების შესაძლებლობის შესახებ, რაც სამომავლოდ კარიერის დაგეგმვაში დაეხმარებათ. 

ლექტორის შესახებ: 


გადმოწერე სილაბუსი