3D პერსონაჟების ანიმაცია - Autodesk Maya

კურსის მიზანია, რომ სტუდენტს შეეძლოს კომპიუტერული თამაშის პერსონაჟებისთვის კონტროლ რიგის გაკეთება, ჩონჩხის აგება, სქინინგი, პერსონაჟის დეფორმაციების ლოგიკის აწყობა, ბოლოს - მისი გაცოცხლება - ანიმირება და ანიმირებული პერსონაჟის თამაშის ძრავში (Unity 3D, Unreal Engine) შეტანა

დეტალურად

3D გრაფიკა - ბლენდერის საფუძვლები

დროა ისწავლო სამგანზომილებიანი გრაფიკის პრინციპები Blender-ით

დეტალურად

ვიდეო ფროდაქშენი

კურსის განმავლობაში მონაწილე ისწავლის რეკლამის გადაღების სრულ პროცესს ბრიფის მიღებიდან საბოლოო პროდუქტის ჩაბარებამდე: პრეფროდაქშენს, სეტზე მუშაობასა და პოსტფროდაქშენს.

დეტალურად

PR პრაქტიკაში

კურსის მიზანია მსმენელებმა ისწავლონ PR-ის პრაქტიკაში გამოყენება, გაიგონ სწორი საკომუნიკაციო ენის მნიშვნელობა, მედიასთან ურთიერთობისა და აუდიტორიასთან მუშაობის წესები, ისწავლონ რეპუტაციის მართვის პრაქტიკული ინსტრუმენტების ფლობა, ამბის ეფექტურად თხრობა, კრიზისების პრევენცია, მათი მართვა და ა. შ.

დეტალურად

ნეირომარკეტინგი და მომხმარებლის ფსიქოლოგია

სასწავლო კურსის გავლის შემდგომ, მსმენელებს წარმოდგენა შეექმნებათ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა: ნეირომარკეტინგის და მომხმარებელთა ქცევის საფუძვლები, პროდუქტის აღქმა მომხმარებლის მხრიდან, მოტივაციები და გავლენები გადაწყვეტილების მიღებისას, ეფექტური რეკლამირების პრინციპები, კულტურული გავლენები მომხმარებელთა ქცევაზე. ასევე, არსებული კურსი მსმენელებს დაეხმარებათ მომხმარებლის ქცევის დაგეგმვის უნარ-ჩვევების განვითარებაში.

დეტალურად

პერსონალური ბრენდინგი

კურსი მიზნად ისახავს მსმენელებს შეასწავლოს მათი პირადი ბრენდის სტრატეგიის შექმნა, განვითარება და მართვა. კურსში პერსონალური ბრენდი წარმოჩენილია, როგორც წარმატების და მდგრადი შედეგების მიღწევის აუცილებელი ინსტრუმენტი, რომელიც თანამედროვე სამყაროში კონკურენტუნარიანობის განსაკუთრებულ წინაპირობას წარმოადგენს. ყოველი ადამიანი განუმეორებელია და ეს გარემოება სახელის, წარმატების და შემოსავლის მომტანია.

დეტალურად

UX/UI ქოფირაითინგი

დროა დახვეწო მარკეტინგული წერის უნარები და გახდე UX/UI ქოფირაითერი. კურსის ბოლოს შენ შეძლებ სწორად მოარგო UX/UI ქოფი კომპანიის მიზანსა და სტრატეგიას.

დეტალურად

ADOBE ILLUSTRATOR

კურსის მიზანია სტუდენტებს ჩამოუყალიბოს Adobe Illustrator-ის საბაზო ცოდნა და ასევე ცოდნა, რომელიც გრაფიკული ელემენტებისა და ილუსტრაციების შექმნაში დაეხმარებათ.

დეტალურად

სოციალური მედია - საბაზისო კურსი

სოციალური მედია ციფრული სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სივრცეა, თუ გსურს, რომ ამ სივრცის მართვა შეძლო, მნიშვნელოვანია დაეუფლო ყველა ინტერნეტ ხელსაწყოს, რომელიც საჭიროა კონტენტისა და რეკლამის შექმნისთვის.

დეტალურად

3D დიზაინი - Cinema 4D

თუ ხარ დიზაინერი ან სრულიად დამწყები, შეისწავლე 3D გრაფიკა და გახდი ინდუსტრიის ყველაზე მოთხოვნადი ტალანტი

დეტალურად

UI/UX დიზაინი

კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან ვებ აპლიკაციების აწყობის სტრუქტურას და დამოუკიდებლად შეძლებენ ვებ გვერდის დიზაინის აწყობას.

დეტალურად

HR მენეჯმენტი

ადამიანური რესურსების მართვის კურსი კომპლექსურად განიხილავს იმ ძირითად ასპექტებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია თანამედროვე ორგანიზაციის ჩამოყალიბებისა და ეფექტური მართვისათვის

დეტალურად

მარკეტინგი პრაქტიკაში

ეს არის პრაქტიკული კურსი, რომლის მეშვეობით, სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა განავითარონ და გააუმჯობესონ ისეთი უნარები, როგორსაც წარმოადგენს ეფექტური მარკეტინგული გადაწყვეტილებების მიღება, ბაზრის სიგნალების მეშვეობით შესაძლებლობების გამოვლენა, მარკეტინგული სტრატეგიის შედგენა თუ კომუნიკაციის განხორციელების დაგეგმვა.

დეტალურად

After Effects - Motion Design

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს 2D ანიმაციური ვიდეო რგოლის დამოუკიდებლად დაგეგმვას და ანიმირებას.

დეტალურად

ციფრული პროექტების მართვა SCRUM-ის გამოყენებით

კურსის მიზანია დამწყებ ან მოქმედ პროექტების მენეჯერებს, ან პროექტების მართვით დაინტერესებულ სტუდენტებს გააცნოს SCRUM მიდგომის ძირითადი პრინციპები და მისი რეალური გამოყენების შესაძლებლობები.

დეტალურად

გრაფიკული დიზაინის საბაზისო კურსი

კურსის მიზანია ამ სფეროში მომუშავე და დამწყებ დიზაინერებს ასწავლოს დიზაინის გამართულად აწყობის ფუნდამენტური პრინციპები, კომპოზიციის, ტექსტთან და ფერებთან სწორად მუშაობის კულტურა.

დეტალურად

ვებ გვერდის შექმნა ASP.NET MVC ტექნოლოგიის დახმარებით

კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს C# და ASP.NET MVC ვებდეველოპმენტი და შეუქმნას მყარი საფუძველი მომავალი განვითარებისთვის. კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ სტუდენტი შეძლებს დასაქმდეს დამწყებ პროგრამისტად.

დეტალურად

კრეატიული კონტენტის შექმნა და SM ქოფირაითინგი

თუ გსურს გახდე კონტენტ მენეჯერი, რომელსაც შეეძლება კონტენტის მოფიქრება, შექმნა, პრეზენტაციის ჩატარება და თავისივე გენერირებული იდეიის აღსრულებაში მოყვანა, შემოგვიერთდი

დეტალურად

iOS პროგრამირება

თუ გაინტერესებს როგორ იქმნება მობილური აპლიკაციები, ისწავლე iOS პროგრამირების ძირითადი მახასიათებლები, დარეგისტრირდი და მიიღე სტაჟირების შესაძლებლობა სმარტ აკადემიის პარტნიორ კომპანიაში

დეტალურად

ციფრული მარკეტინგი

კურსის მიზანია კურსდამთავრებულებმა შეძლონ სწორი ციფრული მარკეტინგის სტრატეგიის შემუშავება და სასურველი სამიზნე აუდიტორიის მოცვა იმ ძირითადი საკომუნიკაციო არხებისა და ინსტრუმენტების საშუალებით, რაც დღეს საქართველოში გამოიყენება.

დეტალურად

Android დეველოპმენტი

კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს პროგრამირების ძირითადი საფუძვლები და განუვითაროს პროგრამირებისთვის საჭირო უნარები. კურსის განმავლობაში შეისწავლება Android პლატფორმაზე Java-ს მეშვეობით მობილური აპლიკაციების შექმნა, პროგრამის გამართული ინტერფეისის და პროგრამული არქიტექტურის შემუშავება. კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შეეძლება მარტივი პროგრამების დაწერა.

დეტალურად

ფინანსური მენეჯმენტის პრაქტიკული კურსი მცირე და საშუალო ბიზნესის მმართველთათვის ⏳

კურსი განკუთვნილია არაფინანსური განათლების მქონე საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებისათვის, საბანკო სფეროში დასაქმებულთათვის ან ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც სურს განავითაროს ბიზნესის ფინანსების ეფექტიანად მართვის, კონტროლის ან/და ანალიზის უნარი.

დეტალურად

პროდუქტის მარკეტინგი

კურსის მიზანია სტუდენტმა შეძლოს სხვა სტრატეგულ დეპარტამენტებთან ერთად ჩართული იყოს პროდუქტის შექმნაში იდეიდან განხორციელებამდე. ეს კურსი საშუალებას მოგცემთ დაინახოთ პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლი, შექმნათ საერთო მარკეტინგული გეგმა, რომელიც მოიცავს კალენდარს ყველა სხვა და სხვა მარკეტინგული ტაქტიკით პროდუქტის ბაზარზე გასატანად და მისი სიცოცხლისუნარიანობის გასაზრდელად.

დეტალურად

Front-End Development საბაზისო კურსი

ფრონტ ენდ დეველოპმენტი ერთ-ერთი მოთხოვნადი მიმართულებაა მსოფლიო ბაზარზე. კურსის ფარგლებში მსმენელს შესაძლებლობა ექნება დაეუფლოს და გაერკვეს ფრონტ ენდ დეველოპმენტის პრინციპებში და შეიძინოს ყველა საჭირო უნარი საკუთარი ვებ გვერდის ასაწყობად და ამ მიმართულებით კარიერის შესაქმნელად.

დეტალურად

ციფრული პროდუქტების ტესტირება

მიღება მიმდინარეობს სექტემბრის ჯგუფში

დეტალურად

კიბერუსაფრთხოება

კურსის მიზანია მსმენელმა მიიღოს ცოდნა კიბერუსაფრთხოების საკითხებში, გამოიმუშაოს უნარები მავნე პროგრამებთან და კიბერსაფრთხეებთან საბრძოლველად და გახდეს უსაფრთხოების ანალიტიკოსი

დეტალურად

MS Excel პრაქტიკაში

თუ ხარ მენეჯერი და ექსელს ჯერ კიდევ არ იყენებ ყოველდღიურობაში, დროა განვითარების. გაეცანი სილაბუსს და შემოუერთდი ყველაზე სასარგებლო კურსს

დეტალურად

GOOGLE ADS და GOOGLE-ის სხვა პროდუქტები

კურსის მიზანია კურსდამთავრებულებმა შეძლონ Google Ads კამპანიის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება. ასევე, გაეცნონ და გამოიყენონ Google-ის მარკეტინგული პლატფორმის სხვა ინსტრუმენტები სასურველი შედეგების მისაღებად.

დეტალურად

Amazon Web Services (AWS) საფუძვლები - ინტენსიური კურსი

მალეკურსის მიზანია მსმენელს შეასწავლოს Amazon Web Services ღრუბლოვანი სერვისების მუშაობის ძირითადი კონცეფციები და განუვითაროს მათი პრაქტიკული გამოყენების უნარები. კურსი ფარავს გადაწყვეტილებათა არქიტექტორის (Solutions Architect Associate) უნარჩვევევების შესწავლას. შეძენილი ცოდნა დაეხმარება მსმენელებს “AWS SAA C02” სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარებაში (სურვილისამებრ).

დეტალურად

ArcGIS საბაზისო კურსი

კურსის მიზანია პროგრამის მონაწილეებს, ArcGIS პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, მისცეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა გეოინფორმაციული სისტემების კუთხით. გააცნოს როგორც ვექტორული, ასევე რასტრული სივრცითი მონაცემების მოპოვების, დამუშავების და ანალიზის შესაძლებლობები.

დეტალურად

Python Advanced - პროფესიონალური კურსი

სასწავლო კურსის მიზანია, გაუღრმავოს სტუდენტს პითონის პროგრამირების ენის ცოდნა და მისცეს მას პითონის დეველოპმენტის მიმართულებით სასურველი კარიერის არჩევის შესაძლებლობა.

დეტალურად

ციფრული პროექტების მართვის საფუძვლები

კურსის მიზანია დამწყებ პროექტის მენეჯერებს, ბიზნესის წარმომადგენელბს ან უბრალოდ პროექტების მართვით დაინტერესებულ პირებს გააცნოს ციფრული პროდუქტების შექმნისა და მართვის ძირითადი პრინციპები.

დეტალურად

Python Basic - საბაზისო კურსი

Python-ის საბაზისო კურსის გავლისას თქვენ შეისწავლით ამ ენის ძირითად ცნებებს და კონსტრუქციას, მონაცემთა ტიპებს და სტრუქტურებს, სამართავ ბლოკებს, ციკლებს, ფუნქციებს. შეისწავლით პროგრამების მდგრადობის ცნებას და დაწერთ რეალურ პროექტებს და მინი-პროგრამებს.

დეტალურად

ტესტირების ავტომატიზაციის საფუძვლები

კურსის მიზანია ასწავლოს სტუდენტებს ტესტირების ავტომატიზაციის ტექნიკები, ინსტრუმენტები და საუკეთესო პრაქტიკები

დეტალურად

Creative Copywriting

კურსის გავლის შემდეგ შეძლებ საკომუნიკაციო კამპანიებსა და სარეკლამო ტექსტებზე მუშაობას. გაეცნობი საკომუნიკაციო სააგენტოს სტრუქტურას, მუშაობის პროცესს, იდეების გენერირების ხერხებს და შეძლებ სცენარის, სლოგანის თუ სხვა სახის ტექსტების გამართულად წერას.

დეტალურად

Adobe Premiere Pro - მონტაჟის რეჟისურა

სასწავლო კურსის მიზანია, რომ კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტმა შეძლოს ვიდეო რგოლის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და დამონტაჟება. შეისწავლოს მონტაჟის ძირითადი პრინციპები, გაეცნოს ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას და გახდეს კონკურენტუნარიანი.

დეტალურად

Food Photography

Food Photography-ის კურსის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს ფოტოგრაფიის კონკრეტული მიმდინარეობა ფუდ ფოტოგრაფია. კურსის პრაქტიკული ხასიათიდან გამომდინარე მსმენელებს შეეძლებათ დამოუკიდებლად გადაღება და ადვილად შეძლებენ თვითდასაქმებას ფუდ ფოტოგრაფიის განხრით.

დეტალურად

ეფექტური არავერბალური კომუნიკაცია პრაქტიკაში

კომუნიკაციის უნარების გაუმჯობესება როგორც ინდივიდუალურ ურთიერთობაში, ასევე საჯაროდ გამოსვლისას

დეტალურად

Python სეტი (Python Basic+Advanced - 64 საათი)

Python-ის დაპროგრამების ენა მთელს მსოფლიოში ისეთ სფეროებშია პოპულარული, როგორიცაა ვებ დეველოპმენტი, ქსელური პროგრამირება, ხელოვნური ინტელექტი, თამაშების დეველოპმენტი და სხვ.

დეტალურად

პერსონალური ბრენდინგის ვორქშოფი

თვლით, რომ პერსონალური ბრენდი ჯერ არ გაქვთ? ან თუ გაქვთ არ იცით, როგორ გამოიყენოთ? ჩვენ ვორქშოფზე გაიგებთ 11 უტყუარ მიზეზს, რატომ არის პერსონალური ბრენდი ასეთი მნიშვნელოვანი, ხოლო პრაქტიკული სავარჯიშოები დაგეხმარებათ ორ საათში თავად გაწეროთ თქვენი ბრენდის უნიკალური ფორმულა

დეტალურად

ექსპრეს კურსი სამშენებლო სამართალში

ტრენინგ კურსის მიზანია, მსმენელები გაეცნონ სამშენებლო სამართლის მარეგულირებელ კანონმდებლობას, სამშენებლო ურთიერთობების პროცესში წარმოშობილი საკითხების სამართლებრივი დარეგულირების მექანიზმებს.

დეტალურად

ემოციური ინტელექტი ყოველდღიურ ცხოვრებაში

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ემოციები ცხოვრების ტემპს, მოტივაციასა და გადაწყვეტილებების მიღების სტრატეგიებს გვკარნახობს. შესაბამისად, ემოციური ინტელექტის განვითარება თანამედროვე ადამიანის წარმატების საწინდარია. ემოციური ინტელექტი ადამიანის კეთილდღეობასა და პროდუქტიულობის ხარისხზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს.

დეტალურად